10 nejčastějších obav z regresní terapie

Všichni máme jisté obavy z neznámého a napadají nás různé myšlenky a obavy. Pokusím se teď odpovědět aspoň na některé, jež dostávám od svých klientů před terapií.

1. V čem mi může regresní terapie pomoci?

Této otázce jsem se věnovala v blogu – Dovolte, představím vám regresní terapii – tak jen shrnutí. Regresní terapie může pomoci v řešení jak psychických tak fyzických problémů. Pokud si nejste jisti, zda zrovna váš problém je touto metodou řešitelný, zeptejte se přímo regresního terapeuta. Nebo se podívejte na nějaké webové stránky věnující se tomuto tématu.
A pokud chcete, rovnou můžete položit svou otázku i mně samotné. Ráda vám odpovím.

2. Co když mě během terapie bude něco bolet?

Citlivější lidé během terapie vnímají nejen emotivněji, ale může se stát, že se u nich dostaví i fyzická bolest. Není to ovšem bolest, která přetrvává. U zubaře také očekáváte, že když vám rozvrtá bolavý zub, tak ho spraví a bolest se už nebude opakovat.

A také je potřeba si uvědomit, že pokud se během sezení objeví fyzická bolest, nikdy to není bolest v takové míře, jakou jste prožívali tehdy, kdy událost proběhla. Projevuje se jen v náznacích.

3. Jak je to s hypnózou?

Asi nejčastěji pokládaná otázka klienty.
Klasická regresní terapie v Evropě neprobíhá v hypnóze.
Pokud jste se setkali s články o regresi a psalo se v nich o hypnóze, nejspíš šlo o terapie prováděné klinickými psychiatry v USA nebo již proškolenými terapeuty Spirituální regresní terapie i v našich krajinách.
Při klasické regresní terapii na našem území se hypnózy nepoužívá. Terapeut vás velmi jednohuchou cestou uklidnění myšlenek zavede do hladiny alfa. Na této mozkové hladině se pohybujete po celu dobu terapie a na konci vás terapeut zase pomalu navede na hladinu bdění.

4. Co je hladina Alfa?

Náš mozek pracuje v určitých situacích na různých frekvencích. Obecně věda uznává čtyři základní frekvence. Na internetu určitě najdete ještě další rozlišení, ale pro základní vysvětlení zůstaneme u těchto čtyř hladin mozkové frekvence:

Beta – náš mozek je v bdělém stavu, vnímá okolní vjemy.
Je to nejčastější frekvence mozku. Vlastně cokoli děláme vědomě, pak jsme v hladině beta (povídáme si s přáteli, díváme se na film, jíme, pijeme, jen tak si přemýšlíme, …)

Alfa – náš mozek je v bdělém stavu, vnímá okolní vjemy.
Do tého hladiny se můžeme dostat automaticky aniž bychom si to uvědomovali. Kdykoli usínáme (tedy stav těsně před usnutím), těsně před probuzením, při jakékoli činnosti, kterou děláme automaticky a naše myšlenky nám tzv. utíkají k něčemu jinému, při odpočinku, …
Stává se vám, že vás na záchodě (ale i ve sprše, vaně) napadají “geniální” myšlenky? Tak to váš mozek právě pracoval na frekvencích alfa. Do alfy se můžeme dostat i cíleně. Při meditacích, relaxacích, pomocí terapeuta. Návodů je spousta, je tedy z čeho vybírat. Ať už postupným uvolňováním těla a zklidněním mysli, prodýcháváním jednotlivých částí těla, soustředěním se jen na určitou věc, …

Theta – náš mozek je v bdělém stavu, okolní vjemy mohou být potlačeny.
Děje se tak během klasického spánku. Lze však navodit i vědomě třeba pomocí meditace nebo při hluboké koncentraci. Můžeme závidět třeba hadům, protože v této hladině žijí.

Delta – náš mozek není v bdělém stavu, nevnímá okolní vjemy.
Náš mozek se v této hladině nachází v době nejhlubšího spánku, kdy nás neprobudí ani výbuch z děla. Do tého hladiny se dostáváme, pokud jsme v bezvědomí, tedy i v narkóze.

 

5. Co se se mnou děje v hladině alfa?

V první řadě je potřeba zdůraznit, že se není čeho obávat. Tato hladina je naopak natolik prospěšná v mnoha ohledech, že pokud se naučíte cíleně dostávat se do alfy, pak se jakékoli vnímání čehokoli zlepší.
Naše tělo se uvolňuje, svalová tenze ustává a náš mozek se začíná soustředit na jednu konkrétní věc.
Pro práci v regresní terapii je nezbytná.

6. Co když výjde najevo něco, za co se budu stydět?

Ani zde není strach na místě. Při regresní terapii jsme přítomni jen terapeut a klient. Nikdo jiný (kamarádi, známí, rodina, spolupracovníci, šéf, tchýně), pokud mu nebudete o tom vypravovat, nic se o vás nedoví.
A terapeut vás nehodnotí a nekomentuje vaše jakékoli konání. Během terapie si sami uvědomíte, proč jste jednali právě tak.

7. Co když zůstanu “zaseknutý” někde v minulosti?

To není možné, protože jste během terapie stále tady a teď v přítomnosti. Jen popisujete to, co si vybavujete z probírané události. Ať je to zasuté v paměti sebe víc, je to stále jen vzpomínka. Když někomu vypravujete příhodu z dětství, taky se automaticky nestáváte a nezůstáváte oním dítětem. Princip je úplně stejný i u minulých životů.

 

8. Co když nevěřím na minulé životy?

Ať už věříte nebo nevěříte na minulé životy, reinkarnaci nebo nesmrtelnost duše, regresní terapie s tímto fenoménem pracuje.
Není úkolem regresní terapie dokazovat, že minulé životy existují. Je jen na vašem rozhodnutí, zda všechno to, co během terapie vidíte, cítíte a zažijete, jsou minulé životy nebo vaše bujná fantazie.
Co mohu ale s určitostí tvrdit, je to, že regresní terapie pomáhá.
Jste-li člověk, který nikdy ani zdánlivě nebo velmi málo přemýšlel o reinkarnaci, pak mohu jen radit – neanalizujte. Během terapie neanalizujte! Nechte všechna logická, vědecká, či materiální vysvětlení až na později. Neptejte se, jak je možné, že vám přicházejí myšlenky, které zrovna v tu chvíli nedávají smysl, absolutně nejsou v souladu s vaším vzděláním, vírou, pohledem na svět… Své otázky můžete probrat s terapeutem pak, až s ním budete vést rozhovor po terapii.
A nebojte, žádný terapeut vás nebude nutit najednou uvěřit na minulé životy. Vždy se rozhodnete vy sami.

9. Co když mi pak bude ještě hůř?

To se může samozřejmně stát, ovšem jen když vaši terapii vede šarlatán. Žádný dobrý terapeut neukončí terapii, pokud se u klienta neobjeví tzv. koncové jevy. Pečlivě vybírejte svého terapeuta.
Pokud se ovšem stane, že natrefíte na nezkušeného terapeuta či dokonce šarlatána, lze to snadno vyřešit u jiného terapeuta (nebo i stejného), který s vámi problém zpracuje a terapii úspěšně dokončí.

10. Jak si vybrat toho správného regresního terapeuta?

Hodně důležitá otázka! S terapeutem MUSÍ mezi vámi vzniknout vztah. Vztah založený na důvěře. Vy musíte věřit, že vám je ochoten pomoci a terapeut potřebuje věřit vám, že problém, se kterým jste přišli, chcete vyřešit a nepřišli jste za ním jen ze zvědavosti.

Nejlepší způsob, jak si najít toho pro vás správného, je jednoznačně doporučení někoho, koho znáte. Tedy už byl u toho konkrétního terapeuta.
Někteří terapeuté ovšem mají tak plné diáře a buď je čekací doba pro vás dlouhá nebo dokonce nové klienty nepřijímají. Pak možná mají na svých webových stránkách doporučení na své kolegy.
Můžete se poohlédnout i na internetu rovnou. (Pokud neznáte nikoho, kdo by vám doporučil již ověřeného terapeuta.) Mnohé vám jejich stránky napoví. Pokud jsou přehledné, výstižné a třeba díky pročítání těchto stránek si zodpovíte některé otázky.
Také by mělo být samozřejmostí, aby byla na stránkách i fotka samotného terapeuta. Bude-li na vás působit sympatickým dojmem, pak bod k dobru.
Cena za sezení je jistě také důležitá. Udělejte si sami srovnání cen od různých terapeutů. Jen upozorňuji. Nejdražší neznamená vždy nejlepší!
První kontakt s terapeutem je buď telefonický nebo elektronický. Nemůžete se zlobit na terapeuta, že váš telefon nezvedá. Pokud totiž voláte v době, kdy se věnuje jinému klientovi, je to pochopitelné. Taky by se vám nelíbilo, kdyby se během vašeho sezení věnoval někomu jinému než-li vám. Stačí, když mu napíšete mail, kde stručně popíšete váš problém. Jistě vám odpoví. Moc nepočítejte, že vám terapeut zavolá zpátky.
A ještě jedno upozornění. Po celou dobu regresního sezení je naprosto nevhodné, aby se terapeut na vás “naciťoval” a řešil problém za vás. Na všechno si musíte přijít sami. Terapeut vás jen vede vytýčenou cestou a hlídá, abyste nevybočili do probírání jiného problému.
V žádném případě vám nesmí podsouvat jakékoli své vjemy.
Věty typu:
Cítím z vás … (úzkost, bolest, zlost, …)
Teď byste se měl cítit … (vyléčený, zdravý, naštvaný, opuštěný, zrazený, …)
V minulém životě jste byl … (otráven, upálen, zabit, truhlářem, vévodou, …)
A jim podobné do regresní terapie NEPATŘÍ.

Nezbývá mi, než vám popřát, aby pro vás už nebyla regresní terapie neznámou či dokonce strašákem. Také vám přeji pro vás toho nejlepšího terapeuta ať už to jsem já nebo kterýkoli z mých kolegů.
Jistě vás napadnou i jiné otázky a budu jen ráda, pokud se s nimi na mne obrátíte.

S láskou, vaše Peral

Foto zdroj: Peral