Regresní terapie

Jaké by to bylo, kdyby vás žádný problém už netrápil. To není pohádka, to je skutečnost.

Máte-li nějaký ať už fyzický či psychický problém, je regresní terapie metodou, která pomůže se tohoto problému natrvalo zbavit.

Regresní terapie není manipulace, sugesce a ani díky ní nezměníme svou minulost.

Při sezení jste neustále při vědomí, plně vnímáte sebe i své okolí. Po celou dobu víte, co se s vámi děje

Nepoužívám hypnózu.


Každý problém (trauma, bolest, …) někdy začal, proto je potřeba najít právě tento začátek a uvědomit si příčinu jeho vzniku.

Je to vždy téměř detektivní práce a nikdy není dopředu dáno, jak hluboko do minulosti nás naše podvědomí zavede.


 • Partnerské
 • Vztahové
 • Pracovní
 • Finanční
 • Strachy a fobie
 • Deprese
 • Lítosti a smutky
 • Špatné vzorce chování
 • Nežádoucí programy
 • Závislosti
 • Pocity vykořenění, vyhoření
 • Ztráta životní motivace

 • Bolesti hlavy, rukou, nohou, zad, ramen, břicha,
 • Pooperační a poúrazové stavy
 • Pomalé hojení ran a úrazů
 • Opakující se úrazy
 • Dýchací problémy
 • Astma
 • Poruchy spánku
 • Smyslové poruchy
 • Nadváha
 • Poruchy příjmu potravy
 • Problémy s otěhotněním
 • Alergie

Úkolem regresní terapie není dokazovat, že minulé životy existují. Je jen na nás, zda všechno to, co během terapie vnímáme, budeme považovat za minulé životy nebo jen za příliš bujnou fantazii.


Chcete se před terapií dovědět více, tady jsou články přibližující Regresní terapii

Inspirací mohou být i příběhy z praxe.


Sejdeme se online

 • Facebook videohovor
 • WhatsApp videohovor
 • Skype videohovor

Připravte se na 1-2 hodiny, kdy nás nikdo a nic nebude rušit (domácí mazlíčci nejsou překážkou).

V tu dobu vám budu plně k dispozici a budu zde jen pro vás.

1 hodina.                                        1.200,- Kč

Za každých dalších 30 minut.         500,- Kč


Výhody online setkání jsou pro vás už v tom, že nikam za mnou nemusíte cestovat. Online terapie funguje stejně dobře jako při setkání tváří v tvář. Ba naopak je právě pro vás lepší, protože nejenže ušetříte čas, ale koneckonců jste v pohodlí domova.

Naplánování online setkání je v řádu dnů, nanejvýše jednoho týdne.

Jako terapeut už pracuji mnoho let a po celou dobu zachovávám mlčenlivost. Naše sezení nijak nenahrávám, nezapisuji a tedy ani nearchivuji.

Etický kodex terapeuta je pro mne zásadním pilířem při mé práci.


Vaše telefonní číslo. Pište i s předvolbou státu: +420 pro ČR, +421 pro Slovensko
Stručně popište, co budeme řešit

Obr. k regresní terapie - PeralTreGeo
Obr. k regresní terapie – PeralTreGeo