Nástěnka pro kurz POO

Kurz Prohlédni, odveď ochraňuj

Všechny části kurzu jsou pro tebe připravené

Můžeš se do toho pustit

Jednotlivé části kurzu procházej postupně

Prohlédni, odveď, ochraňuj

1. část

Pojď se seznámit se základními pojmy.

Kdo to jsou duše zbloudilé 

Jak se stalo, že jsou zbloudilé

Kdo to jsou duše přivtělené

Jak se mohou zbloudilé duše přivtělit

2. část

Jak vnímat zbloudilé i přivtělené duše

Co je společné všem duším

Jak zbloudilé i přivtělené duše škodí

Energie – jak je vnímat a transformovar

Rozhovor

Diagram rozhovoru

3. část

Je to duše nebo energie?

Rozhovor  – Diagram rozhovoru

Zbloudilé duše a energie v prostoru

Jak transformovat energie

Chuťovky

Způsoby ochrany

4. část

Návod prakticky krok za krokem

Části těla

části hlavy

Vytvoření ochrany

Možnost pauzy

Vytvoření MOSTU

Odvádíme energii