Setkání s průvodcem

Nikdy nejsme na nic sami.

Stále je tady někdo, kdo na nás dohlíží, bdí nad námi, fandí nám.

Nikdy nás nekárá, nezlobí se na nás a není možné, abychom ho zklamali.Nedůvěřujete si?  – Průvodce vám důvěřuje

Něco vás trápí a jste plný/á bolesti, strachu, frustrace – Průvodce hledá pro vás řešení

Prožíváte pocity štěstí – Průvodce je ten, kdo s vámi tančí enrgetický tanec štěstí


Jestliže někdo takový existuje, pak je otázka

Odpověď je jednohuchá:

  1. Vnímáte ho vždy, ale neuvědomujete si, že je to zrovna ON
  2. Ve vašem životě mohla nastat okolnost, kdy jste se proti vnímání ho uzavřel/a (vědomě nebo nevědomě)
  3. Zatím nepřišla ta správná chvíle, aby bylo potřeba jej vnímat.
  4. Možná jsou i jiné důvody

Stejným způsobem, kterým se s vaším průvodcem spojíme, s ním můžete komunikovat, kdykoli bude potřeba.

Uvidíte, jak jednoduché to je.

Dokonce si spolu určíte signál, který vás vždy upozorní, že s vámi komunikuje právě průvodce.

Jestliže jste našla/našel tyto stránky, je velká pravděpodobnost, že už nastal čas, aby jste se i vědomě se svým průvodcem spojil/a.


Nepoužívám hypnózu.

Na nikoho se nenapojuju. Sama to nemám ráda, tak proč bych to dělala jiným.

Žádná manipulace ani sugesce. Neustále jste při vědomí, plně vnímáte sebe i své okolí.

Po celou dobu víte, co se s vámi děje a vše si pamatujete.


Chceš se před terapií dovědět více, pak tedy zavítej na můj blog, kde jsou články přibližující Setkání s průvodcem

Inspirací mohou být i příběhy z praxe.


Sejdeme se online

  • Facebook videohovor
  • WhatsApp videohovor
  • Skype videohovor

Připravte se na 1-2 hodiny, kdy je potřeba, aby nás nikdo nerušil.

V tu dobu vám budu plně k dispozici a budu zde jen pro vás.

1 hodina.                                        1.200,- Kč

Za každých dalších 30 minut.         500,- Kč


Výhody online setkání jsou už v tom, že nikam za mnou nemusíte cestovat,  Online kvantový přepis funguje stejně dobře jako při setkání tváří v tvář. Ba naopak je právě lepší, protože nejenže ušetříte čas, ale koneckonců jste v pohodlí domova.

Naplánování online setkání je v řádu dnů, nanejvýše jednoho týdne.

Jako terapeut už pracuji mnoho let a po celou dobu zachovávám mlčenlivost. Naše sezení nijak nenahrávám, nezapisuji a tedy ani nearchivuji.

 Etický kodex terapeuta je pro mne zásadním pilířem při mé práci.


Vaše telefonní číslo. Pište i s předvolbou státu: +420 pro ČR, +421 pro Slovensko
Stručně popište, co budeme řešit

Obr. k setkání s průvodcem - PeralTreGeo
Obr. k setkání s průvodcem – PeralTreGeo