Akášické záznamy

“Záznamy Akáša jsou souhrnem všech univerzálních událostí, myšlenek, slov, emocí a záměrů, které se kdy vyskytly v minulosti, přítomnosti nebo budoucnosti, pokud jde o všechny entity a formy života, nejen lidské.”(Wikipedie- Akášické záznamy)


Dnes už není doba, kdy bys potřeboval/a někoho, kdo se na tebe napojí, dostane se do Akášické knihovny a tvé otázky ti z tvých Akášických záznamů přetlumočí.

Každý si může a je schopen si na své otázky v knihovně odpovědět.

  • Jak vyřešit svůj problém
  • Na co se zaměřit nejdřív
  • Jak se přestat trápit s tím či oním
  • Jak vylepšit svůj vztah (s partnerem, rodiči, dětmi, kolegy, šéfy, …)
  • Co udělat pro svou hojnost
  • Co udělat pro své zdraví
  • Proč se mi stále nedaří

To je jen nástin otázek, které jsou možné pokládat. Je potřeba, aby sis své otázky připravil/a dopředu.

Chceš se před čtením dovědět více, zavítej na můj blog


Sejdeme se online

  • Facebook videohovor
  • WhatsApp videohovor
  • Skype videohovor

Připravte se na 1-2 hodiny, kdy nás nikdo a nic nebude rušit (domácí mazlíčci nejsou překážkou).

V tu dobu vám budu plně k dispozici a budu zde jen pro vás.

1 hodina.                                        1.200,- Kč

Za každých dalších 30 minut.         500,- Kč


Výhody online setkání jsou už v tom, že nikam za mnou nemusíte cestovat,  Online kvantový přepis funguje stejně dobře jako při setkání tváří v tvář. Ba naopak je právě lepší, protože nejenže ušetříte čas, ale koneckonců jste v pohodlí domova.

Naplánování online setkání je v řádu dnů, nanejvýše jednoho týdne.

Jako terapeut už pracuji mnoho let a po celou dobu zachovávám mlčenlivost. Naše sezení nijak nenahrávám, nezapisuji a tedy ani nearchivuji. 

Etický kodex terapeuta je pro mne zásadním pilířem při mé práci.


Vaše telefonní číslo. Pište i s předvolbou státu: +420 pro ČR, +421 pro Slovensko
Stručně popište, co budeme řešit